| |

Vzor: Výzva zaměstnavateli ke zdržení se protiprávního jednání (očkování proti c-19)

Naléhá váš zaměstnavatel na to, abyste se nechali očkovat proti covid-19? Vyhrožuje vám různými nevýhodami nebo dokonce vyhazovem? Změnil směrnice, podle kterých „musíte“ podstoupit očkování? Možná neví, že jedná protiprávně!…

| |

Jak zformulovat a podat žádost o uznání výjimky pro přijetí k předškolnímu vzdělávání dítěte, které není řádně očkováno z důvodu víry nebo výhrady svědomí

Registrované mateřské školy (státní i soukromé) a některá další zařízení věnující se péči o děti předškolního věku v České republice mají přikázáno přijímat pouze děti, které podstoupily řádné očkování nebo…

|

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) z 21. června 2017 k prokázání příčiny poškození zdravotního stavu vakcínou

„Řízení o předběžné otázce – Směrnice 85/374/EHS – Odpovědnost za vadné výrobky – Článek 4 – Farmaceutické laboratoře – Očkování proti hepatitidě B – Roztroušená skleróza – Důkazy vady vakcíny a příčinné…

| | | | |

Rozsudek NSS ze dne 10. prosince 2020 ve věci výhrady svědomí k přijetí dítěte do MŠ

Rodiče, kteří přihlašují do školky neočkované dítě, mohou uplatnit takzvanou výhradu víry a svědomí. Poté je zapotřebí zvážit, zda individuální důvody výjimečně nepřeváží nad veřejným zájmem. Vyplývá to z rozhodnutí Nejvyššího správního…

| | |

Očkovací povinnost a participační práva dítěte ve sporu rodičů o jeho očkování

30.10.2018 Ústavní soud, Brno, TZ 117/2018, usoud.cz II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) zamítl ústavní stížnost stěžovatelky, neboť neshledal, že by napadená rozhodnutí Okresního soudu v Nymburce a Krajského…