|

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) z 21. června 2017 k prokázání příčiny poškození zdravotního stavu vakcínou

„Řízení o předběžné otázce – Směrnice 85/374/EHS – Odpovědnost za vadné výrobky – Článek 4 – Farmaceutické laboratoře – Očkování proti hepatitidě B – Roztroušená skleróza – Důkazy vady vakcíny a příčinné…

| | | | |

Rozsudek NSS ze dne 10. prosince 2020 ve věci výhrady svědomí k přijetí dítěte do MŠ

Rodiče, kteří přihlašují do školky neočkované dítě, mohou uplatnit takzvanou výhradu víry a svědomí. Poté je zapotřebí zvážit, zda individuální důvody výjimečně nepřeváží nad veřejným zájmem. Vyplývá to z rozhodnutí Nejvyššího správního…

| | |

Očkovací povinnost a participační práva dítěte ve sporu rodičů o jeho očkování

30.10.2018 Ústavní soud, Brno, TZ 117/2018, usoud.cz II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) zamítl ústavní stížnost stěžovatelky, neboť neshledal, že by napadená rozhodnutí Okresního soudu v Nymburce a Krajského…

| | |

Evropský soud pro lidská práva rozhodl o stížnostech na systém očkování v ČR

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) rozhodl o stížnostech šesti rodin proti České republice ve věci odpírání vzdělávání dětí v souvislosti s povinným očkováním a udělením pokuty za…

| |

Rodina odmítla povinné očkování dcery kvůli ekzému i přesvědčení. Brání se proti pokutě.

Rodiče z Brna odmítli povinné očkování své dcery hexavakcínou jak ze zdravotních důvodů, tak i z důvodu své víry a svědomí. K tomu však úřady nepřihlédly a uložily matce uhradit pokutu a náklady…

| | | |

Neočkovaní učitelé si nenechali líbit nesmyslnou povinnost nosit respirátory

Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 1. 11. 2021 zavedlo ve svém mimořádném opatření povinnost učitelů neočkovaných proti covid-19 nosit po celou dobu pobytu ve škole respirátor, zatímco ti očkovaní jej nosit…