| |

Jak zformulovat a podat žádost o uznání výjimky pro přijetí k předškolnímu vzdělávání dítěte, které není řádně očkováno z důvodu víry nebo výhrady svědomí

Registrované mateřské školy (státní i soukromé) a některá další zařízení věnující se péči o děti předškolního věku v České republice mají přikázáno přijímat pouze děti, které podstoupily řádné očkování nebo…

| | | | |

Rozsudek NSS ze dne 10. prosince 2020 ve věci výhrady svědomí k přijetí dítěte do MŠ

Rodiče, kteří přihlašují do školky neočkované dítě, mohou uplatnit takzvanou výhradu víry a svědomí. Poté je zapotřebí zvážit, zda individuální důvody výjimečně nepřeváží nad veřejným zájmem. Vyplývá to z rozhodnutí Nejvyššího správního…

| | |

Výtah z rozsudku Krajského soudu v Brně o nezákonném zásahu vysoké školy vůči studentům

Krajský soud v Brně (senát Raus, Šebek, Kopečková) rozhodl dne 16. června, že podmiňování přístupu studentů k prezenční výuce splněním podmínky O-N-T (očkování, nemoc, test) bylo ze strany Masarykovy univerzity…

| | | |

Neočkovaní učitelé si nenechali líbit nesmyslnou povinnost nosit respirátory

Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 1. 11. 2021 zavedlo ve svém mimořádném opatření povinnost učitelů neočkovaných proti covid-19 nosit po celou dobu pobytu ve škole respirátor, zatímco ti očkovaní jej nosit…